Skomakaren Från Å – 84 – 91

Spelades i Arkösund och Häradshammar.